Sienna

London // Lifestyle // LGBTQ+

VI PRØVDE FENTY BEAUTY

 • Published: 17.10.2017, 10:00
 • Category: Fashion/Beauty
 • English text under the pictures.

  Da jeg var hos frisøren forrige uke prøvde vi Fenty Beauty, siden vi allerede var i Harvey Nichols (stor butikk med flere dødsdyre merker osv, du vet stilen). Vi måtte faktisk stå i KØ i en halvtime for å kikke, men til gjengjeld ble vi sminket og fikk prøve produktene skikkelig. Av en eller annen grunn har jeg sett tusen YouTube videoer om dette og jeg er ikke engang spesielt interessert i sminke for å være ærlig. YouTube er bare så avhengighetsskapende. Så nå er jeg ekspert på rykter om Fenty Beauty og det skal visst være veldig bra, tørke fort, matt finish, se og føles som hud, osv... Men jeg likte det ikke, jeg. Vet ikke om det var hun som sminka meg eller produktene, men jeg er foreløpig ikke fan. Vet ikke hvordan jeg kan være uenig med hele YouTube og Rihanna, så tror jeg må gi det en sjanse til. Jeg prøvde noen av de lyseste fargene på foundation, så jeg tenker at hvis jeg skal prøve igjen da blir det for selvbruningsfargen. Jeg bruner meg massssse, så jeg har to foundationfarger - gjenferd og gyllen gudinne. Kan like begge deler, men jeg føler meg friskere og finere med litt glød.

  Kira har mange etnisiteter i genene og sliter med å finne riktig foundationfarge. Hun liker også et mer naturlig resultat, mens jeg liker at alt av rødhet feks er dekket. Mange ikke-hvite YouTubere har vært veldig fornøyde og endelig funnet en god foundation som passer dem, men med Kira er vi litt usikre. Hun likte den utover kvelden og etter den hadde vært på en stund, men da vi kom ut i lyset rett etter påføring synes jeg den så kjemperosa ut.
  Så vi konkluderer med at vi ikke vet om dette egentlig er noe bra. Har noen prøvd??

  Kira and I tried Fenty Beauty when I was at the hairdressers last week, because we were already in Harvey Nichols. we actually had to QUEUE for half an hour to have a look, but then we got people applying products for us and got to try it all properly. For some reason I have watched a thousand videos about this on YouTube and I'm not even particularly interested in make-up to be honest. YouTube is just so addictive. So I'm now a Fenty Beauty expert and it's said to be really good, dry quickly, have a matte finish and look and feel like skin, etc... I didn't like it. I don't know if it's the person who did my make-up or the products, but I'm not a fan so far. I don't really know how I can disagree with the entire YouTube and Rihanna, so I might have to give it another go. I tried some of the lightest foundation shades, so I think I'll try again when I have my self tan on. I cover myself in honey-coloured tan a lottttt, so I have two foundation colours: ghost and golden goddess.  I can like both, but I feel fresher and finer in my glow.

  Kira has many ethnicities in her and can struggle to find her foundation colour. She also likes a more natural result than I do, while I like all redness etc to be gone. A lot of non-white YouTubers have finally found their shade in the Fenty collection, but on Kira we are unsure. She said she liked it as the hours passed, but right after application it looked very pink in daylight. So we're concluding that we have now clue. Has anyone tried this make-up??   

 • Published: 17.10.2017, 10:00
 • Category: Fashion/Beauty
 • 2 Comments
 • SØT OG SKEIV

 • Published: 15.10.2017, 10:00
 • Category: LGBT/Relationship
 • English version under the picture!

  Ignoransen. Her kommer den snikende igjen. Denne gangen på biblioteket på universitetet mitt. Det gir litt ekstra støt når man ikke får føle seg akseptert på sin egen utdanningsinstitusjon engang. Jeg reiste meg for å lukke en dør til et rom der en guttegjeng var veldig høylytte, noe som ikke gjorde meg noe ettersom jeg satt i et gruppearbeidsområde - men det var altså dette som ga fyren noen få plasser bortenfor anledning til å sjekke meg opp. Det er selvfølgelig helt OK å prøve å sjekke meg opp, så lenge det gjøres på en respektfull måte og det slutter når jeg avslår. Han åpnet dialogen:

  "Ah, det var bedre uten støyet, ja."

  Jeg svarer at, "ja når det er en dør her kan den jo brukes, hehe" og retter oppmerksomheten mot skjermen min igjen. Han fortsetter å småsnakke om studieretning og diverse vanlige ting før han spør om jeg bor i dette området. "Ja, eller rett utenfor, sier jeg." Jeg liker ikke å si hvor jeg bor, selv om det er til en annen student. Han spør om jeg bor alene. Han serverte meg altså muligheten til å avslå på sølvfat, etter jeg hadde signalisert diskre med kroppspråk, tonefall og oppmerksomhet allerede. Jeg sier jeg bor med kjæresten min. La oss ta resten av samtalen på engelsk, for det får frem poenget bedre. Jeg sier altså:

  - I live with my girlfriend
  - You..?
  - Live with my girlfriend
  - Wait, your girlfriend?


   Toneleiet hans viser til at han er veldig overrasket. Jeg begynner å vise at jeg er veldig ukomfortabel.


  - Yes, I live with my girlfriend and some girl we found online, heh
  - Girlfriend! You mean you're... You are, you know-

  Han lager forklarende håndbevegelser som om det liksom skal bety noe. Jeg prøver uimponert å rette han opp (i at jeg ikke nødvendigvis er noe, bare fordi jeg har noe; i dette tilfellet er jeg ikke nødvendigvis lesbisk/bifil bare fordi jeg har en kjæreste som er jente - det er mange andre merkelapper man kan ha og i mitt tilfelle har jeg jo helst ingen eller bare "skeiv")

  - I have a girlfriend, yes

  Han flirer litt, mens hodet gjør et kjapt dukk, som om denne situasjonen er helt utenkelig.

  - Wow, aha, okay, that's... Wow, that's weird.
  - Weird, why?
  - You know. Cute girl like you.

  Jeg er tydelig ukomfortabel, blikket flakker stadig vekk og jeg vrir meg på stolen.

  - Yeah, there are many cute gay girls, sier jeg med et usikkert smil og snur meg tydelig mot skjermen.

  Ta poenget, nå, kom igjen.

  - Is your girlfriend cute?
  - Well, yes. Obviously, sier jeg og prøver å le det bort litt, mens jeg tappert gjør enda et forsøk på å markere at jeg ser tilbake på skolearbeidet mitt.
  - Have you ever had a boyfriend?

  Dette spørsmålet gjør meg så sint. For det første er det jo ganske personlig. For det andre stilles spørsmålet ofte fordi folk graver etter grunnen til at jeg nå er med en jente. Etter å ha svart ja til dette spørsmålet, som sant er - jeg har hatt en "boyfriend",  har jeg erfart å høre "var han slem mot deg?", "var han utro?" og "var det bedre?". Dette er jo helt håreisende holdninger i vår tid, spør du meg. Dette var ting jeg aldri hadde regnet med å måtte takle da jeg fant ut at jeg ville ha en kjæreste som er jente. Det er ting jeg håper yngre skeive slipper.

  Jeg løy og svarte nei, ingen "boyfriend".

  I dette tilfellet fulgte fyren opp med å spørre om jeg fester og drikker. Jeg kan jo bare naivt holde fast i håpet om at han ikke ville noen vei med "er kjæresten din søt?" og "drikker du alkohol?", men erfaring har allerede lært meg å forvente det værste.


  Her er et eksempelbilde: søt og skeiv - et helt reelt og eksisterende konsept.
   

  Ignorance. Here it comes sneaking up again. This time in the library at my University. It gives some extra edge when you can't even feel accepted in your own educational institution.

  I stood up to close a door to a room where a bunch of boys were being very loud, which I didn't mind as I was sitting in a group work area, but this was what gave the young man a few seats away from me the opportunity to chat me up. It is, of course, totally okay to try to chat me up, as long as it is done respectfully and stops when I decline. He opened the dialogue:

  - Ah, yeah that's better without the noice!

  I answered, that "yes, when there is a door we might as well use it, hehe" before directing my attention straight back to the computer screen. He kept small talking about degrees and other University stuff for a minute, before asking if I live in this area. I said "yes, or right outside", as I don't like telling strangers where I live, even if it is another student. He asked if I live alone. Now this is an opportunity to decline his interest served on a silver plate, after I had already signalled this in body language, intonation and attention. I said I live with my girlfriend.

  - Your?
  - My girlfriend
  - Girlfriend?
  - Yeah, my girlfriend and some girl we found online, heh
  - Wait, hold on: you have a girlfriend?

  His tone was severely surprised. I started to show signs of being very uncomfortable.

  - Girlfriend! You mean you're? You are, you know-

  His hands rolled in gestures as if that was supposed to mean something. I tried, unimpressed, to correct him (in the fact that I am not necessarily anything just because I have something; in this case; I am not a lesbian or bisexual just because I have a girlfriend - there are many other labels, and in my case I prefer none or just gay)

  - I have a girlfriend, yes

  He chuckled and his head made a quick dip, as if this situation was just incredibly unimaginable.

  - Wow, aha, okay, that's- wow, that's weird.
  - Weird, why?
  - You know. Cute girl like you.

  I was clearly uncomfortable with this remark, my gaze kept dotting away and I twisted on my chair.

  - Yeah, there are many cute gay girls, I said with an uncertain smile, turning towards my screen yet again. Take the point, now.
  - Is your girlfriend cute?
  - Well... Yes. Obviously, I said and try to laugh it away quickly, before doing another brave attempt at continuing my school work.
  - Have you ever had a boyfriend?

  Now this question makes me so angry. Firstly, it is quite personal. Secondly, I have been asked this way before and it turns out people dig for the reason I am with a female now. After answering yes to this question, which is the truth ? I have had a boyfriend, I have received questions like "was he mean to you?", "did he cheat?" and "was it better?". These are of course surreal questions to get in our time, if you ask me. These are things I had not expected to handle when I realized I wanted to be in a relationship with a woman. It is something I hope younger gay people will not have to face.

  I lied and answered "no, no boyfriend".

  I this case the dude followed up by asking if I party and drink alcohol. I can only naively hold on to the hope he did not have an ulterior motive with his questions, but experience has thought me to fear the worst.

 • Published: 15.10.2017, 10:00
 • Category: LGBT/Relationship
 • 0 Comments
 • ASTRID_S IN LDN

 • Published: 13.10.2017, 19:32
 • Category: Lifestyle
 • Jeg følger Astrid S på Instagram og her om dagen la hun ut en story om at hun ga bort noen billetter til konserten hennes samme kveld. Vi hadde ingen planer, så jeg sendte en kjapp mail og et par timer før kick off fikk jeg svar om at jeg hadde vunnet. Woohoo! Man vinner ikke om man ikke prøver dere. Både Kira og jeg likte det veldig godt! Kjempesjarmerende person, veldig fin musikk og bra stemming. Masse nordmenn! Og mange andre - det er jo alltid gøy når nordmenn gjør det bra internasjonalt, da kan vi skryte litt ekstra, hehe. I utlandet kan det føles som alle nordmenn er nære venner. Man roper "hun er norsk!" på samme måte som man ville ropt "jeg kjenner henne!"

  I follow Astrid S on Instagram (Norwegian artist with a few international hits, you should google), and she put on her story that she was giving away some tickets for a show that same night. We didn't have any plans, so I sent a quick email and just a couple of hours before kick off I got an email saying I won. Woohoo! Can't win if you don't try, guys. Both Kira and I really liked it! Super charming person, very nice music and good vibes. Loads of Norwegians! And others - it's always fun when Norwegians do well internationally, so that we can brag a little extra, hehe. Abroad it's like all Norwegians are your close friends. You scream "she's Norwegian!" like you'd scream "I know her!".  

  Og en annen ting: konserten var i et lokale som heter Heaven. Det er en gay klubb som også har andre events. Det er der jeg og Kira møttes. ROMANTISK.

  And another thing: the concert was in the gay club Heaven, which also does other events. That's where I met Kira! ROMANTIC.

 • Published: 13.10.2017, 19:32
 • Category: Lifestyle
 • 6 Comments
 • A DAY TRIP TO WINCHESTER

 • Published: 03.10.2017, 19:52
 • Category: London Tips
 • Hvis du vil dra til et skikkelig koselig sted, der du kan spise god mat, drikke billig øl, danse uten hemninger og vindusshoppe i søte, små butikker - da drar du til Winchester. 

  If you want to go somewhere really cozy, where you can eat good food, drink cheap beer, dance without restrictions and window shop in cute, little shops - you go to Winchester. 

 • Published: 03.10.2017, 19:52
 • Category: London Tips
 • 10 Comments
 • HØSTFROKOST

 • Published: 26.09.2017, 13:14
 • Category: Food
 • Mitt forsøk på "mat-fotografi", haha! Begynner å komme seg. Alt er lettere i den nye leiligheten når det kommer til blogging og foto, for det ser mye bedre ut. Nye overflater og lyse vegger - deilig! Nå trenger jeg bare en bedre kameralinse og et redigeringsprogram så blir det poppppin. I denne frokostbollen har jeg yoghurt fra Alpro som er melkefri, granateple, fersken, kiwi, druer, valnøtter, chiafrø og kanel. Nam! Lager alltid alt for mye. Av frukt blir man liksom ikke sånn god og mett, men magen blir full og mett av væske. Blir sikkert sulten om en times tid. Likevel får jeg i meg så mye bra fra denne bollen at jeg er sikker på at det blir en frokost-klassiker denne høsten. Prøver å passe på å få i meg vitaminer når høstmørket kommer. Foreløpig er høsten bare det koseligste.

  My attempt at food photography, haha! Getting there. Everything is easier in the new flat when it comes to blogging and photography, cause everything just looks better. New surfaces and white walls - love it! All I need now is a better camera lens and an editing program, which will make it all poppppin. In this breakfast bowl I have Alpro dairy/free yoghurt, pomegranate, peach, kiwi, grapes, walnuts, chia seeds and cinnamon. Yum! I always make too much, though. Fruit doesn?t really fill me up, but the stomach is full from all the juiciness. I?m sure I?ll be hungry in an hour. I get so much good stuff from this breakfast, though, so I think it will be an autumn go-to. I?m making sure I get all the vitamins when the darkness comes. So far, autumn is the cosiest. 

 • Published: 26.09.2017, 13:14
 • Category: Food
 • 1 Comments
 • hits