hits

Sienna

London // Lifestyle // LGBTQ+

NEW YEAR'S EVE THOUGHTS

 • Publisert: 01.01.2018, 18:24
 • Kategori: Lifestyle
 • // English text under the picture. 

  Jeg innså akkurat at det faktisk er nyttårsaften. Klokka er 16:45, jeg har brukt hele dagen på å gjøre klart for kvelden, men først nå innså jeg at i dag er det faktisk nyttårsaften. I kveld skal det skytes opp raketter over Themsen i London sentrum og over hele verden. Raketter er fine, men når du har sett det da har du sett det. Vi ser det sikkert hver måned fra kjøkkenvinduet. Vi skal dra hjemover for å se det på TV i natt.

  I 2018 vil jeg være mer i kontakt med meg selv. Jeg har aldri vært spirituell eller yoga som person, men jeg har lest vitenskapsrapporter med helt ekte bevis for en lang rekke fordeler mindfulness bringer. Fra fysiske og psykiske helsegevinster til velvære og fokus. Jeg trenger fokus. Konsentrasjon. Organisasjon. Derfor har jeg kjøpt en bok om mindfulness og kreativitet. Den heter 'stop, look, breathe, create'. Ikke tro jeg ikke synes det er latterlig. Jeg synes det er hysterisk morsomt med sånne yoga ting. Likevel sitter jeg her og skriver det første som treffer meg, mens jeg kaster et par blikk på boka over skulderen, som om det skal mane frem neste setning. Jeg har stilt opp bøkene mine på radiatoren i stua. Jeg innser nå at det er en rar ting å gjøre og må le litt for meg selv. Tenk at jeg har funnet en som er like rar som meg - Kira har ikke hevet et øyebryn over noen av tingene jeg gjør. Hun synes jeg er søt. Det er hyggelig.

  I 2018 skal vi gå på yoga minst én gang i måneden. Eller pilates. Jeg synes det er litt samme greia, men jeg tror pilates går fortere. Jeg trener nesten aldri. Hver gang jeg trener legger jeg ut bilde på Instagram, så hvis du vil scrolle ned og sjekke kommer du til å se ett bilde, kanskje to, hvis jeg har postet fra gårsdagens 20-minutter lange økt i mine nye Adidas-bukser. Det er sunt å trene, det skjerper også hjernen, og jeg elsker hjernen, derfor skal jeg trene mer i 2018. Kira kommer hjem om en time. I dag jobber hun 10 timer, fra klokka syv om morgenen, stakkars menneske. I kontrast har jeg bakt brød fra pose med soltørket tomat og oliven. Jeg har gått ut kun for å fylle på Oyster-kortet og kjøpe vegansk sjokolade. Den kosta sikkert fem ganger så mye som vanlig sjokolade, men jeg må på død og liv lage helt veganske sjokoladetrøfler fordi det er nyttårsaften. Det skal sette standarden for 2018. Enda mer vegansk. Mitt bidrag til å ta vare på moder jord.

  2017 har vært et av de beste årene i mitt liv. Jeg flyttet til London. Flyttet inn med Aquira. Ble kjent med mange unike, kule personligheter. Jeg begynte å blogge, selv om det er teit, fordi jeg synes det er gøy. Jeg ble publisert for første gang! I nettutgaven til lokalavisa mi i Norge. Og en gang til, denne gangen i papiravisa! Jeg har begynt å heve stemmen om ting jeg bryr meg om og fått skikkelig hyggelige tilbakemeldinger. TAKK! I 2018 vil jeg skrive mer, være mer kreativ, lære å gi mer faen, samtidig som jeg vil bry meg om ting som jeg gjør nå. Jeg er klar, 2018. 


  This is how happy I'm gonna be throughout 2018, ofc. 

  I just realized it's New Year's Eve. It is 16:45, I've spent the whole day prepping for tonight, but I only just realized that today is actually New Year's Eve. Tonight, fireworks will be seen over the Thames in London and all over the world. Fireworks are beautiful, but when you've seen it, you've seen it. We see it every month from our kitchen window. We're going to make our way home to watch it on TV tonight.

  In 2018, I want to be more in contact with myself. I have never been spiritual or yoga as a person, but I've now read scientific reports with real evidence of the effects mindfulness brings. From physical and mental health perks to wellbeing and focus. Concentration. Organisation. Therefore, I've bought a book about mindfulness and creativity. It's called "Stop, Look, Breathe, Create". Don't think I don't find this hilarious. I find quite laughable with yoga things like that. Still, I'm sat here writing whatever comes to mind, while throwing a couple of looks on the book over my shoulder, like it magically will bring me the next sentence. I've put my books on display on the radiator in the lounge. I realize that's a weird thing to do and it makes me laugh about myself. It's incredible that I've met someone as weird as me - Aquira hasn't raised a brow about anything I do. She thinks I'm cute. Which is nice.

  In 2018, we're gonna go to yoga once a month. Or pilates. I think it's almost the same thing, but pilates is a bit quicker. I rarely work out. Every time I do, I take a photo for Instagram, so if you'd like to scroll down on my page you will find one picture. Maybe two, if I've posted from yesterday's 20-minute session in my new Adidas trousers. It's healthy to work out, it sharpens the brain, and I love the brain, so I will work out more in 2018. Kira will be home in an hour. She worked 10 hours today, starting at 7 am, poor human. In contrast, I've baked a bread from a ready-bag with sundried tomatoes and olives. I've left the house only to top-up my Oyster and buy vegan chocolate. It was probably five times as expensive as normal chocolate, but I must absolutely make entirely vegan chocolate truffles because it's New Year's Eve. It will set the standard for 2018. More vegan. My little contribution to Mother Earth.

  2017 has been one of the best years in my life. I moved to London. I moved in with Aquira. I got to know some unique, cool personalities. I started a blog, even though it's lame, because I find it rewarding. My writing got published for the first time! Online in my local newspaper in Norway. And then again! This time in the paper version! I have started to raise my voice about things I care about and I have received really heart-warming feedback. THANK YOU.  In 2018, I want to write more, be more creative, learn to give less fucks, while also caring about things like I do now. Come at me, 2018.

  Instagram: siennamab // Facebook: siennamb

 • Publisert: 01.01.2018, 18:24
 • Kategori: Lifestyle
 • 0 kommentarer
 • Ingen kommentarer

  Skriv en ny kommentar