hits

Sienna

London // Lifestyle // LGBTQ+

IKKE-SÅ-STRENG VEGANER?

 • Publisert: 12.01.2018, 16:20
 • Kategori: Food
 • // English text under the picture

  Jeg tror de fleste er enige om at det er positivt å basere kostholdet sitt mer på frukt og grønt og mindre på dyreprodukter. Det som er litt synd er at mange ser ut til å bli veldig stressa over merkelapper som "vegetarianer", "veganer", "pesceterianer" eller til og med "flexi-vegetarianer". Altså... Merkelapper kan være greie å ha, men kan også ha negative virkninger i mange samme sammenhenger, med press om å alltid passe inn i strenge rammer. Man kan få overraskende mye pes og kritiske spørsmål hvis man prøver å kutte ned kjøtt eller dyreprodukter. "Er ikke du vegetarianer da..?". "Du kan jo ikke ha ost du som er veganer!" Jeg tror vi alle burde gi hverandre litt cred for å prøve! Det er sykt bra og imponerende om du klarer å skifte til et helt nytt kosthold. Det er også sykt bra og imponerende hvis du prøver. En bestemt ukedag uten dyreprodukter, et bestemt måltid gjennom uka (vegetarlunsj for eksempel) eller å bare spise kjøtt til spesielle anledninger hjelper masse! Tenk om alle bare kuttet ned

  For meg er en verden der man ikke dreper og spiser dyr ideelt. Vi spiser aldri kjøtt hjemme, men noen få ganger spiser vi kjøtt på restaurant og vi kan spise litt kjøtt hvis vi blir servert det hjemme hos noen. Vi spiser fortsatt litt ost og produkter med egg i, men vi eksprimenterer med veganske måltider og produkter for å erstatte så mye som mulig. For eksempel drikker vi ikke melk fra dyr, men havremelk, soyamelk, mandelmelk eller rismelk. Havremelk er favoritten, for den er fyldig og nøytral på smak. Jeg vil vel falle i kategorien flexi-vegetarianer, som faktisk er en merkelapp jeg trives ganske godt med. Jeg begynte først og fremst å kutte ned kjøtt av helsegrunner - jeg ville bare være sunnere mentalt og fysisk. Du er hva du spiser, ikke sant. Nå er miljø en av de største grunnene til at jeg ikke spiser kjøtt. Og tanken på kjøtt gjør meg ofte kvalm. Kjøttindustrien er dessverre en massiv bidragsyter til forurensning. Likevel synes jeg det virker som en av de enkleste tingene enkeltindivider kan påvirke! Bare kutt ned dyreprodukter

  Noe som er synd med sunne matvarer og produkter er prisene. For å gjøre vegansk mat ekstra god trenger man ofte forskjellige frø, bær, smakstilsetninger osv. I fremtiden vil jeg gjerne spise enda mer vegansk og i tillegg ha en vegansk livsstil, bl.a. uten skinn og silke (ikke at jeg eier så mye av det). Det er så mange materialer for klær som fungerer like bra nå! Som student har jeg dessverre ikke alltid råd til å ha en rekke ingredienser for et helt vegansk kosthold i skapene. Kanskje det bare handler om å gi det mer tid, eksperimentere mer og til slutt finne flere løsninger. Uansett merker jeg stor forskjell på kropp og sinn når jeg ikke spiser kjøtt og meieriprodukter. For ikke å snakke om bedre samvittighet! 

  Hva er dine tanker og vaner i sammenheng med kosthold? Har du noen dyrefri favorittprodukter? 


  Vegetarsushi er ofte også vegansk og er minst like godt som med fisk og skalldyr. Her er vi på Sushi Samba i London. // Vegetarian sushi is often also vegan and is at least as good as sushi with fish and shell fish. This picture is from Sushi Samba in London. 

  I think most people agree that it is positive to base our diet around fruit and vegetables and less on animal products. It is such a shame that a lot of people seem to be stressed out over labels like "vegetarian", "vegan", pesceterian, or even flexi-vegetarian. I mean... Labels can be handy, but they have negative effects in a lot of circumstances with pressure to fit into strict frames. One can get surprisingly large amounts of nagging and critical questions when trying to cut down on meat or animal products. "... But aren't you vegetarian?". "You can't have cheese when you're vegan!!". I think we all need to give each other more credit for trying! It's so cool and impressive if you manage to entirely replace your diet. It is also really cool and impressive if you try. One day a week without animal products, a specific meal throughout the week (veggie lunches for example), or to reduce meat to only special occasions will help a lot! Imagine if everyone just cut dow.  

  To me a the ideal world would be one in which we do not kill and eat animals. We never eat meat at home, but sometimes we have it in a restaurant or if someone is cooking and serving us food in their home. We still eat some cheese and a few products with egg in them, but we experiment with vegan meals and products to replace as much as possible. For example, we don't drink dairy milk, but milk from oats, soy, almonds or rice. Oat milk is my favourite as it's thick and neutral in taste. I guess I'll fall into the category "flexi-vegetarian", which is a label I'm actually happy with. I initially started cutting down on meat for health reasons - I just wanted to be healthier mentally and physically. You are what you eat, right. Now, environment is one of the main reasons as to why I don't eat meat. And the thought of meat often makes me feel sick. Unfortunately, the meat industry is a massive contributor to pollution. On the bright side, I think it's something individuals can easily have an impact on! Just cut down on animal products

  One thing that really is a shame when it comes to healthy food products is the price. To make vegan food extra tasty, you often need different seeds, berries, or special products like nutritional yeast. In the future I'd love to eat even more vegan stuff, but also have a vegan lifestyle for example without leather and silk (not that I own much now). There are so many materials for clothes that works just as well now! Unfortunately, as a student, I can't afford having a full range of vegan products in the kitchen at all times. Maybe it's all about giving it more time, experiment more, and eventually find solutions that work. Either way, I definitely notice a difference in both body and mind when I don't eat meat and dairy. Not to mention that my conscience is clear!​

  What are your thoughts and habits when it comes to meat/animal free diets? Do you have any favourite animal-free products? 

 • Publisert: 12.01.2018, 16:20
 • Kategori: Food
 • 4 kommentarer
 • 4 kommentarer

  Emilie Helle

  12.01.2018 kl.16:34

  Jeg spiser hverken fisk eller rødt kjøtt, jeg spiser kun kylling og får ofte høre at jeg ikke kan sammenlignes med vegetarianere, men jaggu, jeg kan jo kalle meg flexi-vegetarianer. Jeg har aldri tenkt at det er noe man kan være, men da har jeg endelig en merkelapp å sette meg inn under, haha. Jeg forsøker å kutte kylling også, men det har vært mye vanskeligere enn å kutte ut gris og storfre. At least I'm trying :) Bra innlegg!

  SIENNA

  12.01.2018 kl.16:39

  Emilie Helle:
  Ja, det er mulig du kan! Det kommer vel an på hvor stor andel av kostholdet som er vegetar - noe jeg glemte å nevne, hehe. Hvis du for eksempel spiser kylling én gang i uka vil jeg absolutt si det er flexi! Jeg synes det er sykt bra jobba!! <3
  Tusen takk og takk for kommentar!

  Victoria Larsen

  12.01.2018 kl.21:02

  Flott skrevet! Jeg har begynt å kutte ned på kjøtt, for åbli vegetarianer over litt tid. Jeg vil jobbe meg nedover, slik at nedgangen blir naturlig :-)

  SIENNA

  12.01.2018 kl.21:06

  Victoria Larsen: Så bra!! Tusen takk <3 Og masse lykke til!

  Skriv en ny kommentar